W tym miesiącu   Plan imprez

 

 

 

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ TAŃCA

 

,,TUPOT MAŁYCH STÓP”.

 

 

Szanowni Państwo!

 

  Wicedyrektor i grono pedagogiczne Przedszkola nr 3 w Zespole Przedszkolnym

w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zapraszają do udziału

w I Międzyprzedszkolnym Turnieju Tańca,

organizowanym w związku z przypadającym 29 kwietnia - Międzynarodowym Dniem Tańca.

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

I. Organizatorem turnieju jest:

 

Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole nr 3

ul. Kombatantów 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

 

II. Miejsce i termin turnieju:

 

Miejsce:

 

Przedszkole nr 3

ul. Kombatantów 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

 

Termin: 06 maja 2016 r. (godz.9.30)

 

III. Cele turnieju

 

 • Edukacja przez zabawę
 • Wspieranie rozwoju dzieci poprzez aktywność fizyczną i kulturalną
 • Wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej
 • Popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Do udziału zapraszamy amatorskie grupy taneczne działające w tomaszowskich przedszkolach.
 2. Każdy z uczestników turnieju otrzymuje dyplom za uczestnictwo. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary dla przedszkola.
 3. Udział w turnieju zgłaszamy poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Przedszkola nr 3 ul. Kombatantów 5.
  1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15.04.2016 r.
  2. Uczestnicy będą mogli zaprezentować się w mini formacjach tanecznych (do 6 osób).
  3. Uczestnikiem może być jedna formacja taneczna z danego przedszkola.
  4. Prezentacje mogą być w dowolnym stylu tanecznym (taniec nowoczesny, zumba, disco dance, hip hop, taniec towarzyski, taniec ludowy oraz inne propozycje taneczne).
  5. W ocenie prezentacji będzie brane pod uwagę między innymi:

 

 • dobór repertuaru tanecznego i muzycznego
 • opracowanie choreograficzne
 • technika wykonania i charakter tańca
 • dobór rekwizytów
 • muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Obowiązuje sędziowanie niejawne.
 2. W skład jury wchodzą następujące osoby:

 

 • przedstawiciel Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
 • przedstawiciel Ośrodka Kultury
 • instruktor tańca.

 

 1. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.
 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy i miejsce występu. Uczestnicy we własnym zakresie powinni dostarczyć osobiście ścieżkę dźwiękową w formacie mp 3 dobrej jakości do 15.04.2016 r.
 3. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków może spowodować dyskwalifikację uczestników (przedszkola).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prosimy rodziców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci przez organizatorów turnieju, którzy będą ich administratorem. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych i promocyjnych. Wyrażenie wymienionej zgody rozumiemy poprzez podpisanie się rodzica dziecka lub opiekuna prawnego na liście uczestników turnieju, będącego integralną częścią karty zgłoszenia.
 6. Informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie

  www.p3tomaszow.wikom.pl

 

 1. Przed dostarczeniem zgłoszenia prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 2. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.

 

e-mail: przedszkole3tm@interia.pl

 

Przedszkole nr 3 - tel. 44 723 65 18

 

 

Zapraszamy do udziału w turnieju i życzymy sukcesów!

 

Organizatorzy:

 

Wicedyrektor Zespołu Przedszkolnego

mgr Agnieszka Lewandowska

 

Nauczycielki:

 

  mgr Renata Kabacińska

mgr Joanna Blewąska

mgr Barbara Kania

 

 

W naszym Przedszkolu wdrożona została

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna

pt. „Pomóż mi samemu to zrobić”

zgodna z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

 


Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 

 

Programy edukacyjne realizowane w naszej placówce

w roku szkolnym 2015/2016

 

" Nasze przedszkole" - jest to wiodacy program autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej, który stanowi sposób realizacji celów i zadań kształcenia ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

"Jestem przedszkolakiem" - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich

 

" Od malucha do zucha " - program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4-letnich

 

" Radość dzieci Bożych" - program nauczania religii dla przedszkola

 

" Angielski na wesoło" - celem programu jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego przez aktywną zabawę połączoną z ruchem, graniem, piosenkami, rymowankami.

 

Program profilaktyki logopedycznej - dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

 

 

Programy uzupełniające ( autorskie ) :

 

" Spotkania z ekologią" - program edukacji ekologicznej

 

" Przez cztery pory roku" - program koła przyrodniczo - badawczego dla gr. III

 

" Ruch, taniec i zabawa" - program koła muzyczno - ruchowego

 

" Pędzelek" - program koła plastycznego

 

Program koła wokalno - tanecznego dla gr. IV

 

" Małe origami " - program koła plastycznego dla gr. V

 

" Zaczarowane paluszki" - program koła plastycznego dla gr. I

 

" Pięknie mówię" - program koła logopedycznego dla gr. I

 

" Krasnoludek" - program koła teatralnego dla gr. II

 

Programy o zasięgu ogólopolskim:

 

" Akademmia Aquafresh" - IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej

 

" Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" - program Polskiego Czerwonego Krzyża

 

" Ratowniczek - pomaga ci pomagać" - program PCK

 

" Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej

 

" Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny

 

" Zbieraj baterie" - program edukacyjny

 

" Kubusiowi przyjaciele natury" - program, którego celem jest edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie przyrody i ekologii.

 

Projekty edukacyjne, przedsięwzięcia i innowacje :

 

" Pomóż mi samemu to zrobić" - innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna. Będzie prowadzona jako program pilotażowy w grupie II ( dzieci rocznik 2010 ) w okresie od 16.02.2015r do 30.02.2016r. Polega ona wprowadzeniu niektórych elementów metody Marii Montessori wpływajacych na wszechstronny rozwój zdolności dzieci.

 

W ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom - projekty " Urodziny wśród książek" - celem projektu jest propagowanie częstego czytania książek, wzmacnianie więzi rodzinnej

 

" Polska - moja ojczyzna" - celem projektu jest nabywanie poczucia przynależności narodowej.

 

" Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze" - celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu domowym i przedszkolnym, wdrażanie do właściwego zachowania się na ulicy.

 

" Przyroda wokół nas" - projekt ścieżki dydaktyczno - ekologicznej

 

" Kto czyta żyje wielokrotnie" - projekt biblioteki przedszkolnej - kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, pomoc rodziców w ich wychowawczej pracy.