W tym miesiącu   Plan imprez

 

 

 

W naszym Przedszkolu wdrożona została

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna

pt. „Pomóż mi samemu to zrobić”

zgodna z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

 


Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 

 

Programy edukacyjne realizowane w naszej placówce

w roku szkolnym 2015/2016

 

" Nasze przedszkole" - jest to wiodacy program autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej, który stanowi sposób realizacji celów i zadań kształcenia ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

"Jestem przedszkolakiem" - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich

 

" Od malucha do zucha " - program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4-letnich

 

" Radość dzieci Bożych" - program nauczania religii dla przedszkola

 

" Angielski na wesoło" - celem programu jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego przez aktywną zabawę połączoną z ruchem, graniem, piosenkami, rymowankami.

 

Program profilaktyki logopedycznej - dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

 

 

Programy uzupełniające ( autorskie ) :

 

" Spotkania z ekologią" - program edukacji ekologicznej

 

" Przez cztery pory roku" - program koła przyrodniczo - badawczego dla gr. III

 

" Ruch, taniec i zabawa" - program koła muzyczno - ruchowego

 

" Pędzelek" - program koła plastycznego

 

Program koła wokalno - tanecznego dla gr. IV

 

" Małe origami " - program koła plastycznego dla gr. V

 

" Zaczarowane paluszki" - program koła plastycznego dla gr. I

 

" Pięknie mówię" - program koła logopedycznego dla gr. I

 

" Krasnoludek" - program koła teatralnego dla gr. II

 

Programy o zasięgu ogólopolskim:

 

" Akademmia Aquafresh" - IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej

 

" Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" - program Polskiego Czerwonego Krzyża

 

" Ratowniczek - pomaga ci pomagać" - program PCK

 

" Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej

 

" Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny

 

" Zbieraj baterie" - program edukacyjny

 

" Kubusiowi przyjaciele natury" - program, którego celem jest edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie przyrody i ekologii.

 

Projekty edukacyjne, przedsięwzięcia i innowacje :

 

" Pomóż mi samemu to zrobić" - innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna. Będzie prowadzona jako program pilotażowy w grupie II ( dzieci rocznik 2010 ) w okresie od 16.02.2015r do 30.02.2016r. Polega ona wprowadzeniu niektórych elementów metody Marii Montessori wpływajacych na wszechstronny rozwój zdolności dzieci.

 

W ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom - projekty " Urodziny wśród książek" - celem projektu jest propagowanie częstego czytania książek, wzmacnianie więzi rodzinnej

 

" Polska - moja ojczyzna" - celem projektu jest nabywanie poczucia przynależności narodowej.

 

" Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze" - celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu domowym i przedszkolnym, wdrażanie do właściwego zachowania się na ulicy.

 

" Przyroda wokół nas" - projekt ścieżki dydaktyczno - ekologicznej

 

" Kto czyta żyje wielokrotnie" - projekt biblioteki przedszkolnej - kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, pomoc rodziców w ich wychowawczej pracy.