W tym miesiącu   Plan imprez

 

 

 

W naszym Przedszkolu wdrożona została

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna

pt. „Pomóż mi samemu to zrobić”

zgodna z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

 


Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 

 

Programy edukacyjne realizowane w naszej placówce

w roku szkolnym 2016/2017

 

" Nasze przedszkole" - jest to wiodacy program autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej, który stanowi sposób realizacji celów i zadań kształcenia ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

 

" Od malucha do zucha " - program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4-letnich

 

" Radość dzieci Bożych" - program nauczania religii dla przedszkola

 

" Angielski na wesoło" - celem programu jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego przez aktywną zabawę połączoną z ruchem, graniem, piosenkami, rymowankami.

 

" Kocham mówić" - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 4 letnich z zaburzeniami mowy

 

 

 

Programy uzupełniające ( autorskie ) :

 

" Spotkania z ekologią" - program edukacji ekologicznej dla dzieci 5 - 6 letnich / grupa IV V /

" Dorośli czytają - dzieci słuchają " - program edukacyjny z zakresu czytelnictwa dla dzieci 5 letnich / grupa III /

" Mały Europejczyk - wędrówki z Szaraczkiem Uczniaczkiem" - program edukacji europejskiej dla dzieci 5-6 letnich / grupa IV i V /

" Przez cztery pory roku" - program koła przyrodniczo - badawczego dla

dzieci 5 letnich /gr. III /

" Ruch, taniec i zabawa -dla przedszkolaka wazna sprawa" - program koła muzyczno - ruchowego dla dzieci 5 letnich / grupa III / i dla dzieci 3-4 letnich /grupa I /

" Zaczarowane paluszki " - program koła plastyczno - technicznego dla dzieci 4letnich / grupa II /

" Muzykalne przedszkolaki" - program koła wokalno - tanecznego dla gr. IV

" Jacek i Agatka" - program koła teatralnego dla dzieci 5-6 letnich

/grupa IV i V /

" Tęczowe nutki " - program edukacji muzycznej dla dzieci 5-6 letnich

/ grupa V /

" Zdrowe przysmaki, które robią same przedszkolaki" - program edukacyjny dla dzieci 5 letnich / grupa III /

" Krasnoludek" - program koła teatralnego dla gr. II

 

Programy o zasięgu ogólopolskim:

 

" Akademmia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej

 

" Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" - program Polskiego Czerwonego Krzyża

 

" Ratowniczek - pomaga ci pomagać" - program PCK

 

" Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej

 

" Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny

 

" Zbieraj baterie" - program edukacyjny

 

" Kubusiowi przyjaciele natury" - program, którego celem jest edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie przyrody i ekologii.

 

Projekty edukacyjne, przedsięwzięcia i innowacje :

 

" Pomóż mi samemu to zrobić" - innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna. Polega ona na wprowadzeniu niektórych elementów metody Marii Montessori wpływajacych na wszechstronny rozwój zdolności dzieci.

/ grupa IV /

 

W ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom - projekty " Urodziny wśród książek" - celem projektu jest propagowanie częstego czytania książek, wzmacnianie więzi rodzinnej

 

 

" Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze" - celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu domowym i przedszkolnym, wdrażanie do właściwego zachowania się na ulicy.

 

" Przyroda wokół nas" - projekt ścieżki dydaktyczno - ekologicznej