W tym miesiącu   Plan imprez

 

 

 

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU!

 

TRÓJKA TO SPRAWDZONY PRZYJACIEL KAŻDEGO DZIECKA,

 

TRÓJKA TO ZAUFANIE, POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI!

 

 

W naszym Przedszkolu wdrożona została

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna

pt. „Pomóż mi samemu to zrobić”

zgodna z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

 


Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 

 

Programy edukacyjne realizowane w naszej placówce

w roku szkolnym 2014/2015

 

" Nasze przedszkole" - jest to wiodacy program autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej, który stanowi sposób realizacji celów i zadań kształcenia ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

" Pierwszy raz w przedszkolu" - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich

 

" Bezpiecznie w przedszkolu" - program wychowawczo - edukacyjny dla dzieci 5, 6 - letnich

 

" Radość dzieci Bożych" - program nauczania religii dla przedszkola

 

Program zajęć logopedycznych - dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

Plan roczny z gimnastyki korekcyjnej - ksztaltujący nawyki prawidłowej postawy ciała

 

Programy uzupełniające ( autorskie ) :

 

" Spotkania z ekologią" - program edukacji ekologicznej

 

" W zdrowym ciele zdrowy duch" - program edukacji zdrowotnej

 

" W kręgu czterech pór roku" - program edukacji przyrodniczej

 

Program pracy z dzieckiem leworęcznym

 

" Ruch, taniec i zabawa" - program koła muzyczno - ruchowego

 

" Pędzelek" - program koła plastycznego

 

Program koła wokalno - tanecznego

 

" Bajeczka" - program koła teatralnego

 

Programy o zasięgu ogólopolskim:

 

" Akademmia Aquafresh" - IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej

 

" Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" - program Polskiego Czerwonego Krzyża

 

" Ratowniczek - pomaga ci pomagać" - program PCK

 

" Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej

 

" Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny

 

" Zbieraj baterie" - program edukacyjny

 

Projekty edukacyjne, przedsięwzięcia i innowacje :

 

" Pomóż mi samemu to zrobić" - innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna. Będzie prowadzona jako program pilotażowy w grupie II ( dzieci rocznik 2010 ) w okresie od 16.02.2015r do 30.02.2016r. Polega ona wprowadzeniu niektórych elementów metody Marii Montessori wpływajacych na wszechstronny rozwój zdolności dzieci.

 

W ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom - projekty " Urodziny wśród książek" oraz " Czwartkowe spotkania czytelnicze"

 

" Akademia zdrowego przedszkolaka" - przedsięwzięcie

 

" Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze" - projekt

 

" Przyroda wokół nas" - projekt ścieżki dydaktyczno - ekologicznej